Xuanmai Garden Resort Gardens

20161129 112422 resized 20161129 112458 resized
20161129 113510 resized

ບ້່ານພັກ ສົມໝາຍແມ່ນຢູ່ໄກຈາກຕົວເມືອງ5km  ຢູ່ໄກ້ກັບທຳມະຊາດ ພູຜາ ນ້ຳຕົກຕາດ ສະໜາມກ໋ອບ ແລະ ເທນໜິດ

ບ້ານພັກຂອງເຮົາມີ ເດີ່ນບ້ານທີ່ກ້ວາງຂວາງ ມີ ດອກໄມ້ຫຼາຍປະເພດ ແລະໝາກໄມ້ ຫຼາຍ ຊະນິດ ແລະ ກໍ່ຍັງມີ ໜອງດອກບົວທີ່ໜ້າອ່ອນຊອນ ແລະ ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ງຽບສະຫົງບ ອາກາດດີ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ຍາມເຊົ້າ ເຊີ່ງເໝາະແກ່ການພັກຜ່ອນ ຜ່ອນຄາຍ ໄປກັບທຳມະຊາດຂອງລາວເຮົາ

     
Joomla templates by Joomlashine